Priėmimas į gimnaziją

Jau yra sudaryti preliminarūs Utenos Dauniškio gimnazijos I klasių mokinių suskirstymo į klases sąrašai.

Su jais galite susipažinti 124 kabinete iki liepos 13 d. nuo 9.00 iki 16.00 val.

Mokiniai į Utenos Dauniškio gimnaziją priimami vadovaujantis:

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-89 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018-2019 mokslo metams nustatymo" nutarimas.

Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.TS-325 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas" pakeitimas.

Iki 2018 m. birželio 26 d. priimami prašymai mokytis Utenos Dauniškio gimnazijoje.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. 124 kabinete. Teirautis telefonu (8 389) 61719.

Reikalingi dokumentai:
• prašymas (prašymas rašomas gimnazijoje, pagal galimybes turi dalyvauti ir mokinys, ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų);
• gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė (kopija);
• buvusios mokyklos išduota pažyma apie mokymosi pasiekimus (originalas);
• 1 fotografija 3x4.
Būsimų pirmokų sąrašus skelbsime iki birželio 27 d.
Preliminarūs Utenos Dauniškio gimnazijos I klasių mokinių suskirstymo į klases sąrašai bus paskelbti iki liepos 13 d.